Zofia Kulik - Bibliografia


Katalogi wystaw indywidualnych:

Idiomy soc-wiecza, [wyd. Zofia Kulik], Łomianki 1990

Zofia Kulik, Gotyk między-narodowy, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, [5-25.X.1990], Warszawa 1990

Zofia Kulik, Galeria FF, Łódzki Dom Kultury, [20.XI-12.XII.1992], Łódź 1992

Zofia Kulik, Broń symboliczna III / Symbolic Weapon III, Galeria „U Jezuitów”, Poznań 1994

Zofia Kulik,The Human Motif. Zone Gallery, [1.XII.1995- 28.I.1996], Newcastle upon Tyne 1996

Zofia Kulik, Symbolic Weapon IV, XLVII International Biennale of the Visual Arts, Venice, [12.VI-9.XI, 1997]; Polish Pavilion, Warszawa 1997

Zofia Kulik, An Iconographic Guide to “All the Missiles are One Missile”, XLVII International Biennale of the Visual Arts, Venice, [12.VI -9.XI, 1997], Polish Pavilion, Warszawa 1997.

Zofia Kulik, Od Syberii do Cyberii, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1999

Zofia Kulik, Od Syberii do Cyberii, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, Bunkier Sztuki, Kraków, Galeria Le Guern, Warszawa, 2004

Zofia Kulik, Archiwum gestów, Galeria Starmach, Kraków 2004; tekst: Bożena Czubak, Archiwum gestów

Zofia Kulik, Autoportrety i ogród, Galeria Le Guern, Warszawa 2004

Zofia Kulik, From Siberia to Cyberia. Und Andere Arbeiten, Museum Bochum. Kunsthalle Rostock 2005


Katalogi wystaw zbiorowych (po 1987 roku):


Polak, Niemiec, Rosjanin, dawne Zakłady Norblina [23.VIII – 8.IX, 1989], Wydawnictwo Andrzej Bonarski, Warszawa 1989, s. nlb.

Bakunin in Dresden. Polnische Kunst heute, Kunstpalast Halle Al, [15.IX - 15.X, 1990], Kampnagelfabrik Hamburg Halle K3, [3.1XI– 9.XII, 1990], Dusseldorf 1990, ss. 39-54

Sorcerers and Mystics, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, [8.II– 3.III, 1991], Warszawa 1991, s. nlb. [wersja polska katalogu: Magowie i mistycy, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, [8.II– 3.III, 1991], Warszawa 1991]

Doppelte Identität - Polnische Kunst zu Beginn der neunziger Jahre, Landesmuseum Wiesbaden [3.III- 5.V, 1991], Wiesbaden 1991, ss. 40-45

Bakunin w Dreźnie. Współczesna sztuka polska, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, [11.IV– 5.V, 1991], Warszawa 1991, ss. 25-30, 32-34

Środek Europy. Festiwal awangardowych filmów i sztuki video z Austrii, Czecho-Słowacji, Węgier i Polski, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, [15-21.IV, 1991], Warszawa 1991, ss. 58, 63, 76

Der Raum der Worte. Polnische Avantgarde und Künstlerbücher 1919-1990, Herzog-August-Bibliothek,
[24.VIII-30.XI, 1991], Wolfenbüttel 1991

Nowe przestrzenie fotografii / New Spaces of Photography,W ramach II Fotokonferencji Wschód-Zachód „Europejska Wymiana” / At the II East West Photoconference „European Exchange”, [17-20.X.1991], Stowarzyszenie „Europejska Wymiana”, Galeria Foto-Medium-Art, Wrocław 1991, ss. 172-173, 280

Wanderlieder, Stedelijk Museum, [8.XII.1991-9.II.1992], Amsterdam 1991, s. 58-61, ss. 58-59

Artystki polskie,Muzeum Narodowe w Warszawie [b.d.], Warszawa 1991, Ss. 216-219

Voices of Freedom: Polish Women Artists and the Avant-garde 1889-1990, The National Museum of Women in the Arts, Washington 1991, ss. 34, 35, 37, 41, 50

Dark Decor, Independent Curators Inc., New York 1992, ss. 30-33, 63

Obecność III, BWA, maj 1992, Poznań 1992, s. nlb.

Profession ohne Tradition. 125 Jahre Verein der Berliner Künstlerinnen, Berlinischen Galerie, Berlin 1992,
ss. 234-235

Frontiera 92. Forum Junge Kunst in Europa / Arte Giovane in Europa, [30.V– 8.VI, 1992], Bozen 1992, ss. 119, 189

Rauma Triennale Balticum 1992, [10.IV.-5.VIII.1992], Rauma 1992, ss. 76-79, 113

Art Contemporain Polonaise / Polska sztuka współczesna, E.S.P.A.C.E., [17.XI– 12.XII, 1992], Toulon 1992, s. nlb.

Książki i strony. Polska książka awangardowa i artystyczna 1919-1991, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, [XI-XII 1992], Warszawa 1992, s. 95

Krieg. Österreichische Triennale zum Fotografie 1993, Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum und Forum Stadtpark, Graz 1993, ss. 97-99

Another Continent, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, [28.I – 22.III, 1994], 1994, Tokyo 1994, ss. 85-99, 153

Europa, Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Band 1, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, [27.V-16.X, 1994], Bonn 1994, s. 467

Natur im Stilleben «natura morta»? Fünf Positionen zum Fotostilleben, Museum Bochum, [10. IX-30.X, 1994], Bochum 1994, s. nlb.

lkonopress. Przegląd sztuki polskiej, Szczecin ‘94. Wystawa artystów rekomendowanych przez czasopisma artystyczne w Polsce, Zamek Książąt Pomorskich, [VI-VIII, 1994], Szczecin 1994, ss. 65-67

Der Riss im Raum. Positionen der Kunst seit 1945 in Deutschland, Polen, der Slowakei und Tschechien, Martin-Gropius-Bau [26.XI, 1994 – 5.II, 1995], Berlin 1994, ss. 260-263, 317

Rysa w przestrzeni.Sztuka po 1945 roku w Czechach, Niemczech, Polsce i Słowacji, aleria Sztuki Współczesnej „Zachęta”, [13.III–23.IV 1995], Warszawa 1995, ss. 120-121

Beyond Belief. Contemporary Art from East Central Europe, Museum of Contemporary Art, [2.IX-26.XI, 1995], Chicago 1995, ss. 34, 41-43

Kwangju Biennale 1995. Beyond the Borders, Kwangju Biennale Foundation, [20.IX-20.XI, 1995], Kwangju 1995,
ss. 246-249

Fotofeis ‘95. International Festival of Photography in Scotland, [5.X-5.XI, 1995], Edinburgh 1995, Ss. 154-155

Obsessions. From Wunderkammer to Cyberspace. Foto Biennale Enschede, Foto Biennale Enschede,
[3-26.XI, 1995], Enschede 1995, ss. 52-53

Pushing Image Paradigms,Portland Institute for Contemporary Art, [27 VI - 24 VIII 1996], Portland 1996, SS. 44-47

Horizons. 14 Contemporary Polish Artists, Sonje Museum of Contemporary Art, Kyongju, [10.VIII-6.X, 1996], Kwangju Museum of Contemporary Art [16.X-25.XI, 1996], Chosun Ilbo Gallery [15.II-2.III, 1997], ss. 107-115, 161-165

New Histories, The Institute of Contemporary Art, Boston 1996, il. 5-9, s. 119-136; tekst: Ewa Lajer-Burcharth, Old Histories: Zofia Kulik’s ironic recollections, Ss. 120-136

100 x Photo. 100 Photographs from the Collection of the Stedelijk Museum Amsterdam, kat. zbiorów] Stedelijk Museum, Amsterdam 1996, s. 83-84; tekst: Geurt Imanse, Zofia Kulik, ss. 83-84

Kobieta o kobiecie / Woman about Woman, Galeria „Bielska” BWA, Bielsko-Biała 1996, S. 32-35; tekst: Adam Sobota, Sztuka Zofii Kulik, ss. 32-35

Lengyelorsźag Művészet 1945-1996, Műcsarnok Szépmüvészeti Múzeum, Kortárs Művészeti Múzeum Ludwig Múzeum, Budapest [20.I–23.II, 1997], ss. 66-67

La Biennale di Venezia. XLVII Esposizione Internazionale d’Arte, [12.VI-9.XI, 1997], ss. 478-481

Tělo a fotografie / Body and Photography, 1. ročnik bienále festivalu foto Praha-Kolin, The First Biannual Festival Praha-Kolin, Pražskỳ Dům fotografie, Praha 1998, s. 42-49; tekst: Martina Pachmanová, Zofia Kulik. Tělo jako nástroj moci / The Body as a Tool of Power, ss. 42-49

Body and the East. From the 1960s to the Present, Moderna Galerija Ljubljana [7.VII-27.IX, 1998], Ljubljana 1998,

The Promise of Photography, The DG Bank Collection (catalogue), wyd. Prestel, Frankfurt am Main 1998,
ss. 210-211, 373; tekst: Hans Günter Golinski, Zofia Kulik, s. 210

Poliptyk. VII Biennale «Wobec wartości», Muzeum Archidiecezjalne, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 1998, s. 50-55; tekst: Ewa Mikina, Facet na dywanie / A Man on a Carpet, ss. 51-55

2000+ The Art of Eastern Europe,Innsbruck, Curators: Zdenka Badovinac / Peter Weibel

Semiotic Landscape, Charim Galerie, galerie Ernst Higler; Wien, Muzeum im Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Warszawa 2002

Mare Balticum, The National Museum, [19.IX, 2002 – 26.I, 2003], Kopenhaga 2003, s.189

E.U. Positive, Kunst aus dem Neuen Europa, Akademie der Künste, Berlin 2004

Warszawa – Moskwa / Moskwa-Warszawa 1900-2000, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2005

Egocentryczne, niemoralne, przestarzałe. Współczesne wizerunki artystów, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta,
[20.IX – 30.X, 2005], Warszawa, 2005, ss.58-61

Deep Light, Kunsthalle Wilhelmshaven, 2006, ss.8-19

Autopoesis, Slovak National Gallery, Bratislava 2006, ss. 29,130-131

W Polsce, czyli gdzie? / In Poland, that is where?, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2006, tekst: Bożena Czubak, ss.49,63,64,106,107]

Interrupted Histories, Museum of Modern Art, Ljubljana 2006

1, 2, 3… Avant-Gardes. Film / Art between Experiment and Archive, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Sternberg Press, 2007

Polska Fotografia XX wieku, Wilno, Bruksela, Warszawa, 2007 (org. ZPAF)


Wypowiedzi autorskie, wywiady

Jacek Rydecki, Zbigniew Libera, Jerzy Truszkowski, Teksty 1982-1989, t. 2, Galeria „po” [na prawach rękopisu], Zielona Góra 1989, ss. 49-50

Sztuka krytyki, „Obieg” 1990, nr 12(20), s. 14

KwieKulik, „Exit” 1991, nr 5, s 149-159

Bądź tylko posłusznym psychofizycznym instrumentem..., rozm. Ryszard Ziarkiewicz, „Magazyn Sztuki” 1993, nr 1,
ss. 12-21

Stefan Kurzawiński, Rozmowa z Zofią Kulik, "Gazeta Łomiankowska”, 12/1993, ss. 8-9

Zofia Kulik, ed. by Barbel Fink, „Camera Austria International” [Graz] 1994, No. 47/48, ss. 36-44

Natchnienie jest mi obce, rozm. Piotr Sarzyński, „Polityka” 1997, nr 6, Ss. 48-49

Autokomentarz, „Magazyn Sztuki” 1997, nr 15-16, s. 214 [tłumaczenie angielskie: Selfcommentary, tamże, s.224]

Niech archeolog nie odkłada łopaty, rozm. Adam Szymczyk i Andrzej Przywara, „Materiał” 1998, nr 1, ss. 4-7.

Zofia Kulik: władza też ma ciało, rozm. intern. Izabela Kowalczyk, w: „Niebezpieczne związki sztuki z ciałem”,
ss. 115-123, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2002

Bunt neoawangardowej artystki, rozm. Joanna Turowicz, „Opcje”, nr 3 (56), wrzesień 2004, ss.54-61


Książki

Jerzy Truszkowski,Sztuka krytyczna w Polsce, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań 1999


Artykuły, prezentacje

Cyndia Carr, On Edge. Poles Apart, The Village Voice [New York], 31.III 1987

Linda Noyak, The „Działania” of Zofia Kulik and Przemysław Kwiek, „High Performance” [Los Angeles] 1987, Vol. 10, No. 2, ss. 54-58

Marek Bartelik, Nowojorska kronika, „Nowy Dziennik” [New York], 9-10.VI 1990

Kim Levin, Conceptual Carpet, „The Village Voice” [New York], 12.VI 1990

Aletti, Photo, Zofia Kulik, „The Village Voice” [New York], 12.VI 1990.

Małgorzata Biernacka, Witraż z Pałacem Kultury, „Gazeta Wyborcza”, 16.XI 1990, nr 241/408

Idiom of Soc-Ages - Zofia Kulik, “Atelier” [Tokyo] III 1991, s. 39

Przemysław Kwiek, ***, „ Obieg” 1991, nr 4(24), s. 21

Jerzy Truszkowski, Prosiak wszystkich pogodzi czyli wałęsająca się śpiewka, „Obieg” 1991/92, nr 11/12(31/33),
ss. 20-25

Catherine Maclay, Pattern with Purpose, „Mercury News” [San Jose] 1992 (rec. z wystawy „Dark Decor”]

Zofia Kulik, „Whitewalls. A Journal of Language and Art” 1993, no.32, s. nlb.

Renata Rogozińska, Broń symboliczna, „Gazeta Malarzy i Poetów” 1994, nr 1, ss. 8-9

Janusz Marciniak, Sztuka jest bronią bezbronnych, „Znak”, II 1994, ss. 148-149

Zofia Kulik, „Creative Camera” [London], V/VI 1994, ss. 38-41

Janusz Marciniak, Zofia Kulik. Nadzieja i ukojenie / Hope and Consolation, “Art and Business”, 1994, nr 5/6 s. 34-39 [przedruk w: tenże, Paradoks artystów, Poznań 1994, ss. 179-183]

Aletti, Photo Short List, “The Village Voice” [New York], 14.XI 1995, 1995

Marek Bartelik, Zofia Kulik. Lombard-Freid Fine Arts, „Artforum”, III 1996

Jerzy Truszkowski, Struktura Kulik / The Structure of Kulik, „Magazyn Sztuki” 1996, nr 10(2), ss. 69-133

Jerzy Truszkowski, Zofia Kulik. Wielokrotnie naświetlane fotografie / Zofia Kulik. Multiple Exposure, Black and White Photographs, „Exit” 1996, nr 3(27), ss. 1248-1258

Adam Sobota, Poza socwieczem, "Odra” 1997, nr 12, ss. 113-116

Piotr Piotrowski, Między Syberią a Syberią. O sztuce Zofii Kulik i o muzeach. Od Syberii do Cyberii, cat. Muzeum Narodowe, Poznań 1999,

Andrzej Turowski, Nielinearna mapa uczyć logicznych, Od Syberii do Cyberii, cat. Muzeum Narodowe, Poznań 1999

Sarah Wilson, Odkrywanie psyche: Zofia Kulik, Od Syberii do Cyberii, cat. Muzeum Narodowe, Poznań 1999

Ewa Hornowska, Zindywidualizować rzeczywistość. O pewnym aspekcie twórczości Zofii Kulik. Od Syberii do Cyberii, cat. Muzeum Narodowe, Poznań 1999

Sarah G. Wilson, Zofia Kulik: From Warsaw to Cyberia, Centropa vol.1, no.3, IX 2001, ss.233-244

Izabela Kowalczyk, Zofia Kulik: dekonstrukcja systemów władzy, w: „Ciało i władza, polska sztuka krytyczna lat 90.”, wyd. Sic!, Warszawa 2002, ss. 115-146 ks

Adam Sobota, Zofia Kulik, Beyond Soc-ages, w: IMAGO, Summer 2003, Fotofo Bratislava, okł. i ss. 36-43

Dorota Jarecka, Zofia Kulik. Musiałam mieć ciało, „Wysokie Obcasy” dodatek do Gazety Wyborczej, nr 21 (269), 29.V.2004, ss. 6-14

Zofia Kulik. Święta przez cały rok, „Dobre Wnętrze” nr 12 (84) XII 2004, ss.108-112 [rozm. Dorota Szaroszyk i Katarzyna Ferworn-Horawa, teksty Anda Rottenberg, Andrzej Starmach]

Adam Sobota, Archiwum Zofii Kulik, w: „Konceptualność fotografii”, Galeria Bielska BWA, 2004, ss. 102-111

Eleonora Jedlińska, Zofia Kulik: „W 1984 zaczęłam mówić”, w: „Polska sztuka współczesna w amerykańskiej krytyce artystycznej w latach 1984-2002”, Łódź, 2005, ss. 302-341

Łukasz Ronduda, Soc-Art, Próba rewitalizacji strategii awangardowych w polskiej sztuce lat 70. / An Attempt At Revitalizing Avant-Garde Strategies In Polish Art of the 1970s, „Piktogram”, I 2005, ss. 108-131

Łukasz Ronduda, Intermedialny found footage film: Działania na jednominutówkach innych KwieKulik, w: „Strategie subwersywne w sztukach medialnych”, RABIT, Kraków 2006 ks

Michał Woliński, Łukasz Ronduda, Gry i Rozmowy Plastyczne, Działania i Współdziałania / Games, Visual Conversations, Activities and Interactions, „Piktogram” 05/06 2007, ss.14-117

Maud Jacquin, Motherhood across the Iron Curtain: on Zofia Kulik and Mary Kelly, rękopis 2007.

Na marginesie idei i praktyki archiwum, autoryzowany zapis dyskusji, która odbyła się w związku z wystawą Zofii Kulik „Made In USSR, GDR, Czechoslovakia and Poland” w Galerii Le Guern w Warszawie (29.XI 2006), Obieg, 2007, nr 1-2 (75-76), ss. 10-37.


Ważniejsze wzmianki, recenzje


Ryszard Kluszczyński, Trzydzieści jeden obrazków z historii awangardy polskiej (film i video), Łódzki Dom Kultury, Łódź 1989, s. 11

Ute Grundmann, Kunst mit der Axt, „Neue Rhein Zeitung”, Samstag, 15.IX 1990 [rec. z wystawy „Bakunin in Dresden”]

Ryszard Ziarkiewicz, Zofia Kulik, Przemysław Kwiek - razem i osobno, „Obieg” VII 1990, nr 10(18), s. 14

Zofia Kulik, z cyklu „Idiomy socwiecza”, „Obieg”, VII 1990, s. nlb. [rozkładówka]

Judith Fell, Polens provokante Kunst, „Hamburger Morgenpost”, 23.XI.1990 [rec. z wystawy „Bakunin in Dresden”]

Karm Schulze, Aussen rot, innen Protest. Aktuelle polnische Kunst in K3, „Scene - Hamburg”, November 1990, no 11 [rec. z wystawy „Bakunin in Dresden]

Jerzy Truszkowski, Odjazd polski [rec. z wystawy Polski szyk”], „Obieg” 1991, nr 4(24), s. 26-27

Jerzy Truszkowski, O „Bakuninie w Dreźnie” [rec. z wystawy], „Obieg” 1991, nr 4(24), s. 18-19

Hank Burchard, Poland’s Women Artist-Warriors, „The Washington Post” 27.XII, 1991 [rec. wystawy „Voices of Freedom. Polish Women Artists and the Avant-Garde”]

Jerzy Truszkowski, Rosa Libera Persevat, Perseweracja mistyczna i róża / Mystical Perseveration and A Rose, Państwowa Galeria Sztuki, [29 VIII - 25 X ‘92], Sopot 1992, s. 8-19 [ również w j. ang. ss. 20-31]

G.K. [Grażyna Krzechowicz], Wystawa kolaży Zofii Kulik w wiedeńskiej galerii / Exhibition of Zofia Kulik’s Collages at the Vienna’s Gallery, „Art and Business” 1993, nr 5/6, s. 10

Ewa Lajer-Burcharth, Warsaw Diary, “Art in America”, February 1994, ss. 85-93

Ueno Toshiya, Towards Another Continental Drift, „Deja-vu”, Spring 1994, No. 16

Koh Chik-mann, Who’s Who of Polish Contemporary Art on Show, „The Korea Times”, VIII 1996 [rec. z wystawy „Horizons. 14 Contemporary Polish Artists”]

Eleanor Heartney, Into the International Arena, “Art in America”, IV 1996 [rec. z „Kwangju Biennale”]

Piotr Piotrowski, Poza starą i nową wiarą / Beyond the Old and New Belief, „Magazyn Sztuki” 1996, nr 10(2),
ss. 144-173

Miles Unger, New Histories. The Institute of Contemporary Art, Boston, „Flash Art”, I-II 1997, Vol. XXX, no. 192 [rec. z wystawy „New Histories”]

[Bez tytułu],Kunstforum”, IX-XI 1997, Bd. 138, ss. 450-451

Art in Poland 1945-1996, wyd. Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warsaw 1997, s. 19, 228-229, il. ss. 64, 65, 256

Izabela Kowalczyk, Wątki feministyczne w sztuce polskiej, „Artium Quaestiones” 1997, t. VIII, ss. 135-152

Izabela Kowalczyk, O potrzebie nadinterpretacji, w: Interpretacja jako konstrukcja, red. J. Topolski, Instytut Historii UAM, Poznań 1998, ss. 83-88

Agata Jakubowska, Sztuka feministyczna wobec postmodernistycznych reguł interpretacji, w: Interpretacja jako konstrukcja, red. J. Topolski, Instytut Historii UAM, Poznań 1998, s. 96-97

Piotr Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999, ss. 184-187, 190-191, 193

David Hopkins, After Modern Art 1945-2000, Oxford History of Art, Oxford University Press 2000, ss.233, 236-237

Dorota Monkiewicz, Pejzaż semiotyczny, „Exit” No.4 (52) 2002, ss. 2840-2843

Dorota Jarecka, Większe od Matejki, „Gazeta Wyborcza”, 2004

Krzysztof Wojciechowski, Zofia Kulik: autoportrety i ogród, „Fototapeta” 2004

Dorota Jarecka, Mężczyzna i kwiat, „Gazeta Wyborcza”, 5.V 2004, s.17

Monika Małkowska, Kolaż dziejów, „Rzeczpospolita”, 12.II 2004, nr 36 (6719)

Tomasz Fudala, Ogrody Zofii Kulik, czyli Libera w królestwie Flory, „Odra” nr 11 (515) XLIV/2004, ss. 63-65

Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, 2005

Eckhart Gillen, Matthias Flügge, Der Europa Almanach, Berlin 2005

Stach Szabłowski, Widz w roli śledczego, „Kultura” dodatek do „Dziennika“, 2006

Monika Małkowska, Alternatywa artystyczna z czasów PRL, „Rzeczpospolita” 25.X.2006

Maciej Pieczyński, Ambasadorowie sztuki, „Art & Business”, 11/2006 (193), s.68

Europa. Tygodnik idei, dodatek do „Dziennika”, nr 1(144) 6.I 2007 [1. strona okładki]↑ do góry


Copyright © Zofia Kulik 2006. All rights reserved    /    webmaster