polski english
menu menu

Podzieliłam swoją stronę WWW. na 3 części - zgodnie ze swoją biografią artystyczną:

część 1 - czas studiów i pracy indywidualnej (niepublicznej);
część 2 - współpraca z Przemysławem Kwiekiem w warunkach socjalistycznego kraju (PRL);
                  działalność sygnowana wspólnym podpisem: KwieKulik (kk);
część 3 - ponownie praca indywidualna wykorzystująca doświadczenia dwóch poprzednich etapów;

Strona www ma mieć charakter "biblioteki", z dużą ilością tekstów i materiałów archiwalnych.
Będzie budowana prawdopodobnie długo, a kolejność umieszczania materiałów będzie zależna od okoliczności. Planowana struktura znajduje się na mapie strony.